Kontigentsatser

Kontingentsatser

Som beskrevet i klubbens vedtægter besluttes sæsonens kontingentsatser på den årlige generalforsamling.

For ramasjang-, kids- og teen-spillere samt passive medlemmer opkræves kontingent 1 gang om året 1. oktober. For spillere på de øvrige hold opkræves kontingent 2 gange om året 1. oktober og 1. februar. 

Satserne er som følger (bemærk forskel på halvår og helår). Se klubbens vedtægter for yderligere information om kontingentopkrævninger. 

  • Ramasjang spillere + forældre: 400 kr. pr. helår.


  • Ungdomsspillere under 18 år: 600 kr. pr. halvår.


  • Seniorspillere mellem 18-21 år: 800 kr. pr. halvår.


  • Seniorspillere over 21 år: 1100 kr. pr halvår.


  • Mix og Herre-old: 600 kr. pr. halvår.


  • Passive medlemmer: 250 kr. pr. helår.


Kontingentet betales via holdsport, som er den platform Roskilde Volleyball Klub benytter sig af, til at administrere klubbens aktiviteter. Som nyt medlem vil du blive oprettet på holdsport af, og kan på din app eller hjemmeside se aktiviteter som træninger, få nyheder om klubbens aktiviteter og herudover betale kontingent. 

Det er menneskeligt, at en kontingentbetaling en gang i mellem kan falde et par dage for sent. Men hvis kontingentet fortsat ikke bliver betalt, på trods af rykkere, er klubbens bestyrelse bemyndiget til at udelukke pågældende spiller fra såvel træning og kamp indtil kontingentet bliver betalt.